Home Up Feedback Contents Search

Semiothisa
Chiasmia Digrammia Discalma Dissomorpha Gnopharmia Isturgia Itame Macaria Narraga Neritodes Oxymacaria Paramelora Pygmaena Semiothisa Xenoecista

 

External links:

Wikipedia

 

Semiothisa liturata

Semiothisa better see Digrammia

The genus contains the following species:

Semiothisa abbreviata

Semiothisa abnormata

Semiothisa abrupta

Semiothisa abruptata

Semiothisa abydata

Semiothisa abydata

Semiothisa acasiaria

Semiothisa accumulata

Semiothisa acepsimaria

Semiothisa achetata

Semiothisa acidaliata

Semiothisa acutaria

Semiothisa adjacens

Semiothisa adonis

Semiothisa adrasata

Semiothisa aemulataria

Semiothisa aequiferaria

Semiothisa aesthimaria

Semiothisa aestimaria

Semiothisa aestimata

Semiothisa affinis

Semiothisa ageta

Semiothisa agnitaria

Semiothisa agraptus

Semiothisa albapicaria

Semiothisa albescens

Semiothisa albiapicata

Semiothisa albibrunnea

Semiothisa albidulata

Semiothisa albimedia

Semiothisa albinigra

Semiothisa albipuncta

Semiothisa albisparsa

Semiothisa albivia

Semiothisa albogrisearia

Semiothisa alternaria

Semiothisa alternata

Semiothisa amandata

Semiothisa amarata

Semiothisa ammodes

Semiothisa amplata

Semiothisa ancillata

Semiothisa angolae

Semiothisa angolaria

Semiothisa anguifera

Semiothisa angularia

Semiothisa angustimargo

Semiothisa antaurata

Semiothisa apataria

Semiothisa apatetica

Semiothisa apicepallens

Semiothisa approximaria

Semiothisa arata

Semiothisa arenaria

Semiothisa areniscoides

Semiothisa arenosa

Semiothisa arhoparia

Semiothisa armigerata

Semiothisa arularia

Semiothisa aspila

Semiothisa aspirata

Semiothisa assimilis

Semiothisa atmala

Semiothisa atomaria

Semiothisa atriclathrata

Semiothisa atrimacularia

Semiothisa aucillaria

Semiothisa austera

Semiothisa avitusaria

Semiothisa avitusarioides

Semiothisa azataria

Semiothisa azureata

Semiothisa baegerti

Semiothisa ballandrata

Semiothisa balteata

Semiothisa banksianae

Semiothisa bejucoaria

Semiothisa benguellae

Semiothisa berengaria

Semiothisa bicolorata

Semiothisa bifilaria

Semiothisa biflava

Semiothisa bilineata

Semiothisa biparata

Semiothisa bipartita

Semiothisa bipunctata

Semiothisa birecta

Semiothisa bisignata

Semiothisa bitaeniata

Semiothisa boliviaria

Semiothisa breviusculata

Semiothisa brongusaria

Semiothisa bruni

Semiothisa brunneata

Semiothisa brunnescens

Semiothisa buettikeri

Semiothisa bupalaria

Semiothisa butaria

Semiothisa butleri

Semiothisa cacavena

Semiothisa cacularia

Semiothisa caesiaria

Semiothisa caesiata

Semiothisa canescens

Semiothisa cararia

Semiothisa cardinea

Semiothisa carinaria

Semiothisa carpo

Semiothisa cataleucaria

Semiothisa catualda

Semiothisa cayugaria

Semiothisa cellulata

Semiothisa centrosignata

Semiothisa cerussata

Semiothisa cessaria

Semiothisa chamilaria

Semiothisa choica

Semiothisa cinerata

Semiothisa cinerearia

Semiothisa cinereata

Semiothisa clararia

Semiothisa clasma

Semiothisa clathrata

Semiothisa clivicola

Semiothisa collaxata

Semiothisa collineata

Semiothisa combinata

Semiothisa combusta

Semiothisa cometifera

Semiothisa commixta

Semiothisa compsa

Semiothisa compsogramma

Semiothisa comstocki

Semiothisa conarata

Semiothisa concinnaria

Semiothisa concisaria

Semiothisa confusaria

Semiothisa confuscata

Semiothisa conjugata

Semiothisa connotata

Semiothisa consepta

Semiothisa consimilata

Semiothisa contaminata

Semiothisa contemptata

Semiothisa continuaria

Semiothisa contrasta

Semiothisa conturbata

Semiothisa conventa

Semiothisa coronoleucas

Semiothisa cosmiata

Semiothisa costanuda

Semiothisa costiguttata

Semiothisa costijuncta

Semiothisa crassaria

Semiothisa crassata

Semiothisa crassilimbaria

Semiothisa crassisquama

Semiothisa crepuscularia

Semiothisa cretiguttata

Semiothisa cricophera

Semiothisa cruciata

Semiothisa crumenata

Semiothisa curvifascia

Semiothisa curvilineata

Semiothisa cyda

Semiothisa cydica

Semiothisa cymatodes

Semiothisa cyrilaria

Semiothisa davisata

Semiothisa debiliata

Semiothisa debrunneata

Semiothisa deceptans

Semiothisa deceptrix

Semiothisa decolor

Semiothisa decorata

Semiothisa defixaria

Semiothisa deformis

Semiothisa delauta

Semiothisa delia

Semiothisa demaculata

Semiothisa densinotata

Semiothisa denticulata

Semiothisa dentilaria

Semiothisa dentilineata

Semiothisa depressa

Semiothisa determinataria

Semiothisa deuteria

Semiothisa devexata

Semiothisa diarmodia

Semiothisa diffusata

Semiothisa diluta

Semiothisa diplotata

Semiothisa discata

Semiothisa disceptata

Semiothisa discorptata

Semiothisa dislocaria

Semiothisa dispuncta

Semiothisa distans

Semiothisa distinguenda

Semiothisa distribuaria

Semiothisa dolichostigma

Semiothisa dominicata

Semiothisa doriteata

Semiothisa drepanata

Semiothisa duplicata

Semiothisa duplicilinea

Semiothisa ectoleuca

Semiothisa effusata

Semiothisa elata

Semiothisa eleonora

Semiothisa eleonorata

Semiothisa elephantedestructa

Semiothisa elongaria

Semiothisa elvirata

Semiothisa emersaria

Semiothisa enotata

Semiothisa epicharis

Semiothisa eremias

Semiothisa eremiata

Semiothisa errata

Semiothisa eurytaenia

Semiothisa evanaria

Semiothisa everiata

Semiothisa exnotata

Semiothisa exosciodes

Semiothisa exsecutaria

Semiothisa exsuperans

Semiothisa externaria

Semiothisa exustata

Semiothisa falconaria

Semiothisa fasciata

Semiothisa fasciosaria

Semiothisa feraliata

Semiothisa ferina

Semiothisa ferraria

Semiothisa ferruginata

Semiothisa fervens

Semiothisa festa

Semiothisa festivata

Semiothisa fidelis

Semiothisa fidoniata

Semiothisa fidoniata

Semiothisa finaria

Semiothisa fissinotata

Semiothisa fitzgeraldi

Semiothisa flavicuneata

Semiothisa flavida

Semiothisa flavipicta

Semiothisa flavofasciata

Semiothisa flexilinea

Semiothisa florida

Semiothisa fluidata

Semiothisa fontainei

Semiothisa formosa

Semiothisa foveolata

Semiothisa fractaria

Semiothisa fraserata

Semiothisa frugaliata

Semiothisa fulvida

Semiothisa fulvimargo

Semiothisa fulvisparsa

Semiothisa fumipennis

Semiothisa fumosa

Semiothisa funebris

Semiothisa furcata

Semiothisa fusca

Semiothisa fuscaria

Semiothisa fuscata

Semiothisa fuscataria

Semiothisa fuscomarginaria

Semiothisa fuscomarginata

Semiothisa fuscorufa

Semiothisa galbineata

Semiothisa gambarina

Semiothisa gambarinata

Semiothisa geminilinea

Semiothisa gentilata

Semiothisa getula

Semiothisa gigantata

Semiothisa gnophosaria

Semiothisa gnophosata

Semiothisa godmani

Semiothisa goramata

Semiothisa gradata

Semiothisa granitata

Semiothisa graphata

Semiothisa grassata

Semiothisa gratularia

Semiothisa grimmia

Semiothisa grisearia

Semiothisa griseomarginata

Semiothisa grisescens

Semiothisa grossbecki

Semiothisa guapilaria

Semiothisa gyliura

Semiothisa haliata

Semiothisa heliothidata

Semiothisa herbuloti

Semiothisa heterogenata

Semiothisa hispanica

Semiothisa hollowayi

Semiothisa honoria

Semiothisa horridaria

Semiothisa hygies

Semiothisa hypactinea

Semiothisa hypoleuca

Semiothisa idriasaria

Semiothisa igneata

Semiothisa illineata

Semiothisa imitatrix

Semiothisa immacularia

Semiothisa immaculata

Semiothisa impar

Semiothisa impicta

Semiothisa implexata

Semiothisa improcera

Semiothisa inaequilinea

Semiothisa incessaria

Semiothisa inchoata

Semiothisa incolorata

Semiothisa inconspicua

Semiothisa increta

Semiothisa indentata

Semiothisa indeterminata

Semiothisa indica

Semiothisa inexcisa

Semiothisa infabricata

Semiothisa infectata

Semiothisa infirmata

Semiothisa infixaria

Semiothisa infusata

Semiothisa infuscaria

Semiothisa innotata

Semiothisa inoptata

Semiothisa inordinaria

Semiothisa inouei

Semiothisa insistaria

Semiothisa instructaria

Semiothisa intaminata

Semiothisa intensata

Semiothisa interlineata

Semiothisa intermaculata

Semiothisa intermediaria

Semiothisa interrupta

Semiothisa intersectaria

Semiothisa irregulata

Semiothisa irrufata

Semiothisa isabelae

Semiothisa isospila

Semiothisa isospila

Semiothisa johnstoni

Semiothisa josefaria

Semiothisa juvenilis

Semiothisa kanshireiensis

Semiothisa kenteata

Semiothisa kilimanjarensis

Semiothisa kirbyi

Semiothisa kirina

Semiothisa kuldschana

Semiothisa kuschea

Semiothisa labradoriata

Semiothisa lacriphaga

Semiothisa laguatia

Semiothisa lalage

Semiothisa lamitaria

Semiothisa lannaensis

Semiothisa lapidata

Semiothisa lapitaria

Semiothisa largificaria

Semiothisa lataria

Semiothisa latifasciaria

Semiothisa lautusaria

Semiothisa leighi

Semiothisa limbularia

Semiothisa lindemannae

Semiothisa lineata

Semiothisa liquata

Semiothisa livorosa

Semiothisa lopezformenti

Semiothisa lucinda

Semiothisa lunivallata

Semiothisa lunulacarens

Semiothisa luteiceps

Semiothisa luteolaria

Semiothisa lutescens

Semiothisa lydia

Semiothisa macariata

Semiothisa maculicosta

Semiothisa maculifascia

Semiothisa maculosata

Semiothisa madopata

Semiothisa majestica

Semiothisa malefactaria

Semiothisa maligna

Semiothisa mandata

Semiothisa marginata

Semiothisa marmorata

Semiothisa marmorea

Semiothisa masonata

Semiothisa mayana

Semiothisa megalesia

Semiothisa melanderi

Semiothisa mellistrigata

Semiothisa mesembrina

Semiothisa metagonaria

Semiothisa miliaria

Semiothisa minorata

Semiothisa minuta

Semiothisa modestaria

Semiothisa monstraria

Semiothisa monticolaria

Semiothisa morosaria

Semiothisa multilineata

Semiothisa multistriata

Semiothisa multistrigata

Semiothisa mundipennis

Semiothisa mutabilis

Semiothisa myandaria

Semiothisa nana

Semiothisa natalensis

Semiothisa nebulosa

Semiothisa neonora

Semiothisa neptaria

Semiothisa nervata

Semiothisa nigra

Semiothisa nigrescens

Semiothisa nigricans

Semiothisa nigrofulvata

Semiothisa nigropunctata

Semiothisa niptra

Semiothisa nitidata

Semiothisa niveostriga

Semiothisa nobilitata

Semiothisa nora

Semiothisa notata

Semiothisa notataria

Semiothisa notia

Semiothisa novaguinensis

Semiothisa novaria

Semiothisa nundinata

Semiothisa oaxacana

Semiothisa obditaria

Semiothisa obliquilineata

Semiothisa obliterata

Semiothisa occultata

Semiothisa ocellinata

Semiothisa ochrata

Semiothisa ochrimixta

Semiothisa octolinearia

Semiothisa odataria

Semiothisa oleochroa

Semiothisa oliva

Semiothisa olivata

Semiothisa olivescens

Semiothisa oppositaria

Semiothisa orbonata

Semiothisa ordinata

Semiothisa ornataria

Semiothisa orthodisca

Semiothisa orthostates

Semiothisa ostentosaria

Semiothisa ostia

Semiothisa oweni

Semiothisa oxa

Semiothisa ozararia

Semiothisa pacianaria

Semiothisa pagenstecheri

Semiothisa paleolata

Semiothisa pallida

Semiothisa pallidaria

Semiothisa pallidizona

Semiothisa panauges

Semiothisa pandaria

Semiothisa papuensis

Semiothisa parallacta

Semiothisa paranaria

Semiothisa paranora

Semiothisa pararia

Semiothisa parcata

Semiothisa parobditaria

Semiothisa patriciata

Semiothisa pellucidaria

Semiothisa peltigerata

Semiothisa penumbrata

Semiothisa percisaria

Semiothisa percnoptera

Semiothisa perconfusa

Semiothisa peremptaria

Semiothisa perfumata

Semiothisa perfusaria

Semiothisa pernicata

Semiothisa perpendiculata

Semiothisa perplexa

Semiothisa perplexata

Semiothisa perspicuaria

Semiothisa pertaesa

Semiothisa pertinata

Semiothisa pervolata

Semiothisa pervolgata

Semiothisa peyrierasi

Semiothisa phaeostigma

Semiothisa phanerophleps

Semiothisa phyllis

Semiothisa piccoloi

Semiothisa pinistrobata

Semiothisa pinodes

Semiothisa placida

Semiothisa pleres

Semiothisa plurimaculata

Semiothisa plutocrypsis

Semiothisa pluviata

Semiothisa poasaria

Semiothisa polioteta

Semiothisa poltronaria

Semiothisa ponderosa

Semiothisa ponentis

Semiothisa posticaria

Semiothisa postnigra

Semiothisa postrema

Semiothisa postvittata

Semiothisa praeatomata

Semiothisa praeflavida

Semiothisa praegrandis

Semiothisa praelongata

Semiothisa praenotata

Semiothisa praesignataria

Semiothisa pressaria

Semiothisa proditaria

Semiothisa promiscuata

Semiothisa proxanthata

Semiothisa proximaria

Semiothisa pryeri

Semiothisa psammodes

Semiothisa psilotes

Semiothisa puerata

Semiothisa pumila

Semiothisa punctilinea

Semiothisa punctiseriata

Semiothisa punctistriata

Semiothisa punctiversa

Semiothisa punctolineata

Semiothisa purcellata

Semiothisa quadraria

Semiothisa quadricaudata

Semiothisa quadrifasciata

Semiothisa quadriguttaria

Semiothisa quadripunctata

Semiothisa quadriseriata

Semiothisa quadrisignata

Semiothisa radiata

Semiothisa ramparia

Semiothisa rectilinea

Semiothisa rectistriaria

Semiothisa reductaria

Semiothisa regressa

Semiothisa regula

Semiothisa regulata

Semiothisa renotata

Semiothisa repetita

Semiothisa respersata

Semiothisa restorata

Semiothisa retectata

Semiothisa retentata

Semiothisa retinotata

Semiothisa rhabdophora

Semiothisa rhyngiata

Semiothisa richardsi

Semiothisa rigidata

Semiothisa rithrusaria

Semiothisa rotundata

Semiothisa ruptifascia

Semiothisa s-signata

Semiothisa sabularia

Semiothisa sabulifera

Semiothisa saburraria

Semiothisa saburrata

Semiothisa sanfordi

Semiothisa santaremaria

Semiothisa santiagaria

Semiothisa sarda

Semiothisa sareptanaria

Semiothisa sectomaculata

Semiothisa semialbida

Semiothisa semicolor

Semiothisa semilutea

Semiothisa semitecta

Semiothisa semivirgata

Semiothisa senescens

Semiothisa separataria

Semiothisa septemfluaria

Semiothisa septemlinearia

Semiothisa sexmaculata

Semiothisa sexpunctata

Semiothisa shanghaisaria

Semiothisa sherrata

Semiothisa siennata

Semiothisa signaria

Semiothisa signata

Semiothisa simplicilinea

Semiothisa simulata

Semiothisa sinicaria

Semiothisa sinotibetaria

Semiothisa sinuata

Semiothisa sirenata

Semiothisa smedleyi

Semiothisa sordidata

Semiothisa sorocula

Semiothisa spilogastrata

Semiothisa spilosaria

Semiothisa spilota

Semiothisa spinata

Semiothisa stabilata

Semiothisa stenotrigonum

Semiothisa stigmica

Semiothisa stimulata

Semiothisa stipularia

Semiothisa straminea

Semiothisa stramineata

Semiothisa streniata

Semiothisa streniataria

Semiothisa strigularia

Semiothisa subacuta

Semiothisa subalbataria

Semiothisa subapicaria

Semiothisa subcastanea

Semiothisa subcaudaria

Semiothisa subcelata

Semiothisa subcinctaria

Semiothisa subcinerea

Semiothisa subclathrata

Semiothisa subcolumbata

Semiothisa subcretata

Semiothisa subfasciata

Semiothisa subfulva

Semiothisa subitaria

Semiothisa sublacteolata

Semiothisa submarmorata

Semiothisa subminata

Semiothisa subpunctaria

Semiothisa subpurpurea

Semiothisa subterminata

Semiothisa subvaria

Semiothisa succosata

Semiothisa sudanata

Semiothisa sufflata

Semiothisa suffusata

Semiothisa suprasordida

Semiothisa suriens

Semiothisa suthepensis

Semiothisa synegiata

Semiothisa syriacaria

Semiothisa tattaria

Semiothisa tecnium

Semiothisa tectaria

Semiothisa tegularia

Semiothisa tenuilinea

Semiothisa tenuilineata

Semiothisa tenuiscripta

Semiothisa testaceata

Semiothisa tetragraphicata

Semiothisa teucaria

Semiothisa threnopis

Semiothisa tracta

Semiothisa transitaria

Semiothisa translineata

Semiothisa transvisata

Semiothisa trexleri

Semiothisa triangulata

Semiothisa tricolorata

Semiothisa trientata

Semiothisa trifasciata

Semiothisa trigonata

Semiothisa trigonoleuca

Semiothisa trilinearia

Semiothisa trimaculata

Semiothisa trinota

Semiothisa trinotata

Semiothisa triplaga

Semiothisa triplicaria

Semiothisa tripunctata

Semiothisa trirecurva

Semiothisa trirecurvata

Semiothisa tristaria

Semiothisa triumbrata

Semiothisa triviata

Semiothisa trizonaria

Semiothisa tropica

Semiothisa tsaratanana

Semiothisa tsekua

Semiothisa tulareata

Semiothisa tunesiella

Semiothisa ulsterata

Semiothisa umbrata

Semiothisa umbratilis

Semiothisa unicolor

Semiothisa unicolorata

Semiothisa unifilata

Semiothisa uniformata

Semiothisa uniformis

Semiothisa unigeminata

Semiothisa unimodaria

Semiothisa unipunctaria

Semiothisa uvidaria

Semiothisa valmonaria

Semiothisa vandervoördeni

Semiothisa variegata

Semiothisa variolinea

Semiothisa vasudeva

Semiothisa vau

Semiothisa venerata

Semiothisa venosata

Semiothisa verecundaria

Semiothisa versitata

Semiothisa victorinata

Semiothisa violavittata

Semiothisa vitriferaria

Semiothisa vivida

Semiothisa vulfranaria

Semiothisa vulpina

Semiothisa wehrliaria

Semiothisa wollastoni

Semiothisa woodgateata

Semiothisa xanthonora

Semiothisa yunnana

Semiothisa zachera

Semiothisa zimmermanni

Semiothisa zombina

Semiothisa zozinaria

 

Send mail to wvdvorst@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2015 www.buttmoth.org Lepidoptera of the world
Last modified: 01-03-15